KPY Blog

İstanbul Bilgi Üniversitesi çatısı altında yer alıp; Türkiye’de kültür politikaları ve kültür yönetimi alanlarında araştırma projeleri yürüten ve politika önerileri geliştiren ilk merkezlerden birisi olan Kültür Politikaları ve Araştırma Merkezi (KPY) blogunun içerik yönetimi yürütüldü; tasarımı yapılıp teknik alt yapısı hazırlandı.